به سایت آسا خوش آمدید.

Danfoss Maneurop Compressors
انواع کمپرسورهای دانفوس منیروپ سری MPZ

کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MPZ 048 1 فاز ( 2.3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MPZ 061 1 فاز ( 3 HP )
کمپرسور دانفوس منیروپ مدل MPZ 068 3 فاز ( 3.3 HP )
Image On This Wednesday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران