به سایت آسا خوش آمدید.


 
5F Series Carrier Open - Drive Compressors
انواع کمپرسور های open type کریر 05F

کمپرسور نوع باز کریر مدل 5F20 10 اسب ( 10HP ) دو سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5F30 15 اسب ( 15HP ) سه سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5F40 20 اسب ( 20HP ) چهار سیلندر
کمپرسور نوع باز کریر مدل 5F60 25 اسب ( 25HP ) شش سیلندر


Image On This Wednesday

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران