ترمومتر ( Thermometer )
ترمومتر وسیله ای است که می توان با آن دما را اندازه گیری کرد . ساختمان ترمومتر از یک لوله شیشه ای آب بندی شده و یک حباب ، که در انتها ی پائین لوله قراردارد تشکیل شده است . درداخل آنمقداری مایع ( جیوه یا الکل ) قرار دارد که به صورت یکنواخت منبسط می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در طول یک تغییر دما ، انقباض و انبساط شیشه ترمومتر ، به اندازه انقباض و انبساط مایع داخل آن نخواهد بود . هنگام تغییر دما مایع درون لوله می تواند منبسط و منقبض و در نتیجه بالا و پائین رود . لوله ترمومتر بر حسب درجات مقیاس دمایی مورد نظر ، کالیبره و شماره گذاری می شود .
در بعضی از ترمومتر ها برای اندازه گیری دما از فلز استفاده می شود . در هنگام تغییر دما، فلز منبسط و منقبض می شود . این عمل باعث حرکت یک شاخص به سمت بالا و پایین مقیاس خواهد شد .
در بعضی از ترمومترها با اندازه گیری یک ولتاژ خیلی کم ، که در یک ترموکوپل تولید می شود می توان دما را مشخص نمود . این وسایل را پتانسیومتر (Potentiometer ) می نامند . این وسایل در اندازه گیری دماهای بالایی که خارج از محدوده عملکرد ترمومترهای ساق شیشه ای می باشند ، خیلی مفید خواهند بود .
رادیومتر نیز یک نوع ترمومتر بوده و براساس دریافت تشعشعات مادون قرمز ارسالی ازماده عمل می نماید . به کارگیری این ترمومتر خیلی آسان بوده و برای اندازه گیری دمای ماده ،لازم نیست که رادیومتر با ماده مورد نظر تماس داشته باشد .

 

Joomla templates by a4joomla