فشارسنجها ( pressure Gauges )


فشارسنجها وسایلی هستند که برای اندازه گیری فشار سیال ( مایع یا گاز ) داخل یک سیستم با مخزن بسته مورد استفاده قرارمی گیرند.
فشارسنجهایی که معمولاً در صنعت تبرید مورد استفاده قرار می گیرند شامل دو نوع عمده مانومتر (manometer) و لوله بُردن ( bourdon Tube ) می باشند .

Joomla templates by a4joomla