اثرات دما بر روی فشار (Effect of Temperature on the pressure)


اثرات دما بر روی فشار گازها در صنعت تبرید دارای اهمیت زیادی می باشد.
برای آنکه بتوان عمل یک سیکل تبرید را خوب شناخت بایستی آشنایی کامل نسبت به اثرات دما بر روی فشار گازها داشت .
در این رابطه چند قانون وجود دارد که در ادامه بحث به بررسی آنها می پردازیم .

Joomla templates by a4joomla