قانون عمومی گازها ( General law of Gases )
قانون عمومی گازها با تلفیق قوانین چارلز و بویل در مورد گازها بوجود می آید.
قانون عمومی گازها گاهی اوقات به صورت زیر بیان می شود.

 

 

 

یک شکل بسیار مفید معادله بصورت زیر می باشد که به آن معادله حالت ( equation of state ) نیز می گویند .

PV=MRT

Joomla templates by a4joomla