توان ( Power )


توان نرخ انجام کار می باشد . یعنی توان مقدار کار انجام شده در واحد زمان است .
یکی از واحدهای متداول توان وات ( W) می باشد .
یک وات بیان کننده انجام کار با شدت ژول برثانیه (J/s) می باشد .
توان می تواند مقدار کار انجام شده را در فاصله مشخصی بدست دهد. رابطه توان با کار بصورت زیر است :

مثال :
با صرفنظر کردن از اصطکاک و تلفات دیگر ، توان لازم برای بالا کشیدن فن مورد نظر در مثال قبل را در مدت ( min ) 5 بدست آورید .

 

Joomla templates by a4joomla