به سایت آسا خوش آمدید.

خانه

بارومترها

بارومترها ( Barometers )
بارومترها وسایلی هستند که برای اندازه گیری فشار اتمسفر استفاده شده و دارای انواع مختلف می باشند. یک بارومترساده که فشار را برحسب ارتفاع ستون جیوه اندازه گیری می کند شامل یک لوله شیشه ای با طول تقریبی یک متر و یا یک انتهای بسته بوده که داخل آن با جیوه پرشده است . ( طبق شکل زیر )
بایستی بعد از پر کردن لوله با انگشت شصت سمت باز لوله را محکم گرفت و لوله را به داخل یک تشت پر ازجیوه برگرداند .بعد از برداشتن انگشت از روی انتهای باز ، سطح جیوه از انتهای بسته پایین آمده و در آن قسمت تقریباً یک خلاء کامل بوجود می آید .فشار اعمالی از طرف اتمسفر بر روی جیوه داخل ظرف ، سبب آن خواهد شد که سطح جیوه در یک ارتفاع مشخص قرار گیرد که مقدار این ارتفاع بستگی به مقدار فشار اتمسفریک آن محل دارد .با قراردادن یک خط کش با مقیاس میلیمتر درکنار لوله شیشه ای قائم بطوریکه صفر آن درسطح جیوه قرارگیرد می توان ارتفاع سطح جیوه رابه دست آورد.
مقدار این ارتفاع همان مقدار فشار اتمسفریک محل برحسب ( mmHg ) میلیمتر جیوه خواهد بود .
Image On This Thursday

سايبان کولر آبي و گازي 

021-77613751
021-77613752

sayebanecooler.ir

مزاياي استفاده ازسايبان کولر
 (عايق شده باروکش  آلومينيومي)
1- درچله تابستان وبا همان کولر
قديمي تان چند درجه حرارت منزل
 ومحل کارراخنک ترميکند.
2- صرفه جويي درمصرف برق و آب 
 (حتي درزمان خاموش بودن کولر) .
3- کولرپس ازروشن شدن بسيارسريع
 خنک مي کند .
4- متناسب براي کليه کولرهاي قديمي و
 جديد و کليه سايز ها .
5- نصب آسان و سريع بدون نياز به 
هرگونه وسيله و ابزاري .
6- قيمت مناسب= مبلغي که درقبوض
 آب وبرق صرفه جويي ميشود .
7- آرامش و رفاه بيشتربا لذت بردن       
 ازخنکاي دلپذير و محيط اطراف .
8- راندمان بسيار بالا و افزاي چشمگير   
 ميزان سرمايش کولر  
9- کاهش ميزان مصرف انرژي و
 استهلاک کمتر کولر
10- جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب
و کاهش چند درجه اي دما

ورود کاربران