به سایت آسا خوش آمدید.

 
Bitzer Semi Hermetic Compressors

 کمپرسورهای سمی هرماتیک بیتزر- سری جدید

کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2GES-2 SINGLE/P 1.5 اسب (1.5Hp)
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2GES-2 3/P 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2FES-3 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2DES-2 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2DES-3 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2CES-3 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4FES-3 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 2CES-4 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4EES-4 4 اسب ( 43HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4FES-5 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4DES-5 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4EES-6 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4DES-7 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4CES-6 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4VE-7 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4VE-10 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4VES-10 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4PE-12 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4PES-12 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4TE-12 13 اسب ( 13HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 14PE-15 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4NE-20 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4NES-20 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4HE-18 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4GE-23 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4JE-22 22 اسب ( 22HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6JE-25 22 اسب ( 22HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4HE-25 25 اسب ( 25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6HE-28 25 اسب (25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 4GE-30 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6GE-34 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6HE-35 35 اسب ( 35HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6GE-40 40 اسب ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6FE-44 40 اسب ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6FE-50 50 اسب ( 50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 6FE-50 1*Capacity Ctrl 50 اسب ( 50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 8GE-60 2*Capacity Ctrl 60 اسب ( 60HP )
کمپرسور سمی هرماتیک بیتزر مدل 8GE-70 2*Capacity Ctrl 70 اسب ( 70HP )

Image On This Thursday

سايبان کولر آبي و گازي 

021-77613751
021-77613752

sayebanecooler.ir

مزاياي استفاده ازسايبان کولر
 (عايق شده باروکش  آلومينيومي)
1- درچله تابستان وبا همان کولر
قديمي تان چند درجه حرارت منزل
 ومحل کارراخنک ترميکند.
2- صرفه جويي درمصرف برق و آب 
 (حتي درزمان خاموش بودن کولر) .
3- کولرپس ازروشن شدن بسيارسريع
 خنک مي کند .
4- متناسب براي کليه کولرهاي قديمي و
 جديد و کليه سايز ها .
5- نصب آسان و سريع بدون نياز به 
هرگونه وسيله و ابزاري .
6- قيمت مناسب= مبلغي که درقبوض
 آب وبرق صرفه جويي ميشود .
7- آرامش و رفاه بيشتربا لذت بردن       
 ازخنکاي دلپذير و محيط اطراف .
8- راندمان بسيار بالا و افزاي چشمگير   
 ميزان سرمايش کولر  
9- کاهش ميزان مصرف انرژي و
 استهلاک کمتر کولر
10- جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب
و کاهش چند درجه اي دما

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران