به سایت آسا خوش آمدید.

کمپرسور اسکرو-Screw Compressor

این کمپرسورها دارای دو محور مارپیچی دوار هستند.  با حرکت این دو محور در خلاف جهت یکدیگر، هوای محبوس شده رفته رفته کوچکتر شده و  متراکم می­شود.  سپس هوای متراکم شده محفظه کمپرسور را ترک می­کند.  یکی از این دو محور کمپرسور، متراکم کننده و دیگری دلاله نامیده می­شود.  محور متراکم کننده دارای سطح مقطع مارپیچی محدب و محور دلاله دارای سطح مقطع مارپیچی مقعر می­باشد. 
Bitzer Compact Screws CSH Compressors

انواع کمپرسورهای اسکرو بیتزر

کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 6553-50 50 اسب ( 50HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 6563-60 60 اسب ( 60HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 7553-70 70 اسب ( 70HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 7563-80 80 اسب ( 80HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 7573-90 90 اسب ( 90HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 8553-110 110 اسب ( 110HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 8563-125 125 اسب ( 125HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH8573-140 140 اسب ( 140HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9553-180 180 اسب ( 180HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9563-210 210 اسب ( 210HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9573-240 240 اسب ( 240HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9583-280 280 اسب ( 280HP )
کمپرسور اسکرو بیتزر مدل CSH 9593-300 300 اسب ( 300HP )

Bitzer-Semi Hermetic Screw Compressors

انواع کمپرسورهای اسکرو سمی هرماتیک بیتزر

کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSN7451-60 60 اسب ( 60HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSN7461-760 70 اسب ( 70HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSN7471-75 75 اسب ( 75HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSN8571-125 125 اسب ( 125HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK7451-70 70 اسب ( 70HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK7461-80 80 اسب ( 80HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK7471-90 90 اسب ( 90HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK8551-110 110 اسب ( 110HP )
کمپرسور اسکرو سمی هرماتیک بیتزر مدل HSK8561-125 125 اسب ( 125HP )
Image On This Thursday

سايبان کولر آبي و گازي 

021-77613751
021-77613752

sayebanecooler.ir

مزاياي استفاده ازسايبان کولر
 (عايق شده باروکش  آلومينيومي)
1- درچله تابستان وبا همان کولر
قديمي تان چند درجه حرارت منزل
 ومحل کارراخنک ترميکند.
2- صرفه جويي درمصرف برق و آب 
 (حتي درزمان خاموش بودن کولر) .
3- کولرپس ازروشن شدن بسيارسريع
 خنک مي کند .
4- متناسب براي کليه کولرهاي قديمي و
 جديد و کليه سايز ها .
5- نصب آسان و سريع بدون نياز به 
هرگونه وسيله و ابزاري .
6- قيمت مناسب= مبلغي که درقبوض
 آب وبرق صرفه جويي ميشود .
7- آرامش و رفاه بيشتربا لذت بردن       
 ازخنکاي دلپذير و محيط اطراف .
8- راندمان بسيار بالا و افزاي چشمگير   
 ميزان سرمايش کولر  
9- کاهش ميزان مصرف انرژي و
 استهلاک کمتر کولر
10- جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب
و کاهش چند درجه اي دما

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران