به سایت آسا خوش آمدید.

Copeland Semi-Hermetic Compressors

Standard Series Copeland Compressors
Copeland Semi-Hermetic Reciprocating Compressors

انواع کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند

کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 3DA750 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 3DA3R10MO 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 3DB 1000 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 6DH3R35MO 35 اسب ( 35HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 6DJ 4000 40 اسب ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 8DS3R67MO 60 اسب ( 60HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 3DA3F28KO 5 اسب ( 5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 3DB3R12MO 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 6DJ3R4OMO 40 اسب ( 40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 8DP3R56MO 50 اسب ( 50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 3DS3R15MO 15 اسب ( 150HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 3DS3R17MO 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 4RI13000 30 اسب ( 30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 6TM1 2000 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل EAV 200 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل EAV1 0200 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل EAL1 0200 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل ERF 310 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل KAGB 150 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل KALA 150 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل KAKA 200 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل KAKB 0200   اسب  
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل KALB 0150 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل LAC 310 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل LAC 420 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل LAL1 0310   اسب  
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل NRB 400 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک کوپلند مدل 4RA3-2000 20 اسب ( 20HP )

Image On This Thursday

سايبان کولر آبي و گازي 

021-77613751
021-77613752

sayebanecooler.ir

مزاياي استفاده ازسايبان کولر
 (عايق شده باروکش  آلومينيومي)
1- درچله تابستان وبا همان کولر
قديمي تان چند درجه حرارت منزل
 ومحل کارراخنک ترميکند.
2- صرفه جويي درمصرف برق و آب 
 (حتي درزمان خاموش بودن کولر) .
3- کولرپس ازروشن شدن بسيارسريع
 خنک مي کند .
4- متناسب براي کليه کولرهاي قديمي و
 جديد و کليه سايز ها .
5- نصب آسان و سريع بدون نياز به 
هرگونه وسيله و ابزاري .
6- قيمت مناسب= مبلغي که درقبوض
 آب وبرق صرفه جويي ميشود .
7- آرامش و رفاه بيشتربا لذت بردن       
 ازخنکاي دلپذير و محيط اطراف .
8- راندمان بسيار بالا و افزاي چشمگير   
 ميزان سرمايش کولر  
9- کاهش ميزان مصرف انرژي و
 استهلاک کمتر کولر
10- جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب
و کاهش چند درجه اي دما

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران