به سایت آسا خوش آمدید.
Scroll - Hermetic - Copeland Model ZR 

انواع کمپرسور اسکرال هرمتیک کوپلند سری QR

کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 28 2.3 اسب ( 2.3HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 32   اسب  
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 34 2.8 اسب ( 2.8HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 36   اسب  
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 40 3.3 اسب ( 3.3HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 42   اسب  
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 48 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 57   اسب  
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 61 5 اسب ( 5HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 72 6 اسب ( 6HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 75   اسب  
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR –81 6.5 اسب ( 6.5HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 90 7.5 اسب ( 7.53HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 94 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR –108 7.5 اسب ( 7.5HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 125 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 144 12 اسب ( 12HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 160 13 اسب ( 13HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 190 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 12 10 اسب ( 10HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 16 13 اسب ( 13HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 19 15 اسب ( 15HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 250 20 اسب ( 20HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 310 25 اسب ( 25HP )
کمپرسور اسکرال کوپلند مدل ZR – 380 30 اسب ( 30HP )

Image On This Saturday

سايبان کولر آبي و گازي 

021-77613751
021-77613752

sayebanecooler.ir

مزاياي استفاده ازسايبان کولر
 (عايق شده باروکش  آلومينيومي)
1- درچله تابستان وبا همان کولر
قديمي تان چند درجه حرارت منزل
 ومحل کارراخنک ترميکند.
2- صرفه جويي درمصرف برق و آب 
 (حتي درزمان خاموش بودن کولر) .
3- کولرپس ازروشن شدن بسيارسريع
 خنک مي کند .
4- متناسب براي کليه کولرهاي قديمي و
 جديد و کليه سايز ها .
5- نصب آسان و سريع بدون نياز به 
هرگونه وسيله و ابزاري .
6- قيمت مناسب= مبلغي که درقبوض
 آب وبرق صرفه جويي ميشود .
7- آرامش و رفاه بيشتربا لذت بردن       
 ازخنکاي دلپذير و محيط اطراف .
8- راندمان بسيار بالا و افزاي چشمگير   
 ميزان سرمايش کولر  
9- کاهش ميزان مصرف انرژي و
 استهلاک کمتر کولر
10- جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب
و کاهش چند درجه اي دما

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران