به سایت آسا خوش آمدید.

Standard Series DWM Copeland Compressors
DWM Copeland Semi-Hermetic Reciprocating Compressors


D.W.M Copeland Compressors
انواع کمپرسورهای سمی هرماتیک دی وی ام
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKSJ – 100 CAG 1 اسب ( 1HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKSJ – 150 CAG 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKL – 150 CAG 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKL – 150 EWL 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKSJ – 150 EWL 1.5 اسب ( 1.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DKSL – 20 X 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLEE – 201 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLFE – 201 2 اسب ( 2HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DL JE – 301 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLJ – 301 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLLE – 301 3 اسب ( 3HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLLE - 401 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLSG- 401 4 اسب ( 4HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D2SA – 450 4.5 اسب ( 4.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل DLHA – 500 5 اسب ( 5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D2SA – 550 5.5 اسب ( 5.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D2SK - 650 6.5 اسب ( 6.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SA – 750 7.5 اسب (7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SC – 750 7.5 اسب (7.5HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SC – 1000 10 اسب (10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SS – 1000 10 اسب (10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D9RC – 1000 10 اسب (10HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D3SS – 1500 15 اسب (15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D9RS – 1500 15 اسب (15HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D4SA – 2000 20 اسب (20HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D4SH – 2500 25 اسب (25HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D4SJ – 3000 30 اسب (30HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D6SH – 3500 35 اسب (35HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D6SJ – 4000 40 اسب (40HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D8SH – 5000 50 اسب (50HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D8SJ – 6000 60 اسب (60HP )
کمپرسور سمی هرماتیک دی وی ام کوپلند مدل D8SK 7000 70 اسب (70HP )
Image On This Thursday

سايبان کولر آبي و گازي 

021-77613751
021-77613752

sayebanecooler.ir

مزاياي استفاده ازسايبان کولر
 (عايق شده باروکش  آلومينيومي)
1- درچله تابستان وبا همان کولر
قديمي تان چند درجه حرارت منزل
 ومحل کارراخنک ترميکند.
2- صرفه جويي درمصرف برق و آب 
 (حتي درزمان خاموش بودن کولر) .
3- کولرپس ازروشن شدن بسيارسريع
 خنک مي کند .
4- متناسب براي کليه کولرهاي قديمي و
 جديد و کليه سايز ها .
5- نصب آسان و سريع بدون نياز به 
هرگونه وسيله و ابزاري .
6- قيمت مناسب= مبلغي که درقبوض
 آب وبرق صرفه جويي ميشود .
7- آرامش و رفاه بيشتربا لذت بردن       
 ازخنکاي دلپذير و محيط اطراف .
8- راندمان بسيار بالا و افزاي چشمگير   
 ميزان سرمايش کولر  
9- کاهش ميزان مصرف انرژي و
 استهلاک کمتر کولر
10- جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب
و کاهش چند درجه اي دما

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران