به سایت آسا خوش آمدید.

Carrier Models 06E - 06D - 5H - 5F

06E Series Carrier Semi-Hermetic Reciprocating Compressors
انواع کمپرسور های سمی هرماتیک کریر O6E
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )150 15 اسب ( 15HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EM450 15 اسب ( 15HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )250 20 اسب ( 20HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EA550 20 اسب ( 20HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )175 25 اسب ( 25HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )265 25 اسب ( 25HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )266 25 اسب ( 25HP ) چهار سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EA565 25 اسب ( 25HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )275 30 اسب ( 30HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EA575 30 اسب ( 30HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )199 35 اسب ( 35HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EM499 35 اسب ( 35HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6E( )299 40 اسب ( 40HP ) شش سیلندر
کمپرسور کریر سمی هرماتیک مدل O6EA599 40 اسب ( 40HP ) شش سیلندر

Image On This Saturday

سايبان کولر آبي و گازي 

021-77613751
021-77613752

sayebanecooler.ir

مزاياي استفاده ازسايبان کولر
 (عايق شده باروکش  آلومينيومي)
1- درچله تابستان وبا همان کولر
قديمي تان چند درجه حرارت منزل
 ومحل کارراخنک ترميکند.
2- صرفه جويي درمصرف برق و آب 
 (حتي درزمان خاموش بودن کولر) .
3- کولرپس ازروشن شدن بسيارسريع
 خنک مي کند .
4- متناسب براي کليه کولرهاي قديمي و
 جديد و کليه سايز ها .
5- نصب آسان و سريع بدون نياز به 
هرگونه وسيله و ابزاري .
6- قيمت مناسب= مبلغي که درقبوض
 آب وبرق صرفه جويي ميشود .
7- آرامش و رفاه بيشتربا لذت بردن       
 ازخنکاي دلپذير و محيط اطراف .
8- راندمان بسيار بالا و افزاي چشمگير   
 ميزان سرمايش کولر  
9- کاهش ميزان مصرف انرژي و
 استهلاک کمتر کولر
10- جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب
و کاهش چند درجه اي دما

انواع گازهای فریون هانیول و فروژن-Frogen &Honeywell


ورود کاربران